DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć - nigdy nie będzie wygasać (Kpł 6:5)


Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
 I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na
najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. (Flp 3:7-8)


Serdecznie zapraszamy na czuwanie modlitewne: adorację i wstawiennictwo oraz nauczanie na temat Jezusa Chrystusa z Nazaretu
.
Tym razem, chcemy cały dzień spędzić na adoracji, medytacji i poznawaniu naszego Pana, który jest Największą Pasją naszego życia!

Naszymi gośćmi będą studenci uniwersytetu IHOPU z Kansas City, którzy będą posługiwali prowadząc uwielbienie, posługę proroczą oraz nauczanie.