DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
O co się modlimy czyli: «Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie» (Mt 6:10)
Modlimy się oczywiście o wiele różnych spraw, bo potrzeby są ogromne, ale staramy się w każdy dzień tygodnia regularnie modlić o następujące sprawy:
 • Poniedziałek: Polska i Kościół w Polsce
 • Wtorek: Domy modlitwy
 • Środa: Kościół
 • Czwartek: Izrael i rynek pracy
 • Piątek: Wrocław i Kościół w naszym mieście
Inne intencje modlitewne:
 1. Aborcja - jest jedną z najgorszych zbrodni przeciwko ludzkości. Co roku na całym świecie ginie z tego powodu aż 53 miliony dzieci! (wg raportu WHO z 1997 roku).
  Aborcja jest zatem drugą przyczyną śmierci na świecie. Na całym świecie aborcję tłumaczy się ryzykiem utraty zdrowia (6,1%) oraz wszelkiej maści przyczynami społecznymi i psychicznymi.
  Największą z nich jest niechęć do wychowywania dziecka (25%). A więc w ciągu roku ok. 13 milionów bezbronnych dzieci jest zabijanych!
  Przewodnicząca Komisji Zdrowia Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu Olga Borzowa przedstawiła raport na temat liczby aborcji dokonywanych w Rosji:
  • w 2006 roku - 1 mln 582 tys.
  • w 2002 roku było 2 mln 138 tys.
  • w 1990 roku - nawet 114 na 1000.

  Dla porównania, liczbę ofiar 2 wojny światowej szacuje się na 35,5 miliona ludzi.

  W ostatnich dniach Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy sporządziło raport w którym wzywa kraje, które nie zalegalizowały do tej pory aborcji (Polska, Irlandia, Malta) do jej zalegalizowania.
  Raport został przegłosowany 14 kwietnia.

  W krajach Unii Europejskiej przeprowadza się rocznie milion 200 tysięcy zabiegów usunięcia ciąży. To tyle, ile wynosi populacja Malty i Luksemburga razem wziętych - wynika z raportu niezależnego hiszpańskiego Instytutu Polityki Rodzinnej.


  Modlimy się o powstrzymanie aborcji na świecie a także o to, aby Polska uległa presji UE w sprawie legalizacji aborcji.

 2. Handel ludźmi - to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel kobietami zmuszanymi do prostytucji (męskie ofiary wykorzystywane seksualnie to zjawisko niezwykle rzadkie).
  W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie.
  Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem doświadczają często w efekcie traumatycznych przeżyć chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień.
  Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.
  Polska stanowi ważny europejski ośrodek dla handlarzy żywym towarem - pisze dziennik "Polska". Każdego roku przez nasz kraj przerzuca się aż 15 tysięcy osób.
  Polska jest źródłem, punktem tranzytowym i docelowym dla kobiet z Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Białorusi, Litwy, Rosji, Bułgarii, Kamerunu, Somalii, Ugandy i Wietnamu.
  Niektóre z nich zostają w Polsce, wiele jest przerzucanych do Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Japonii. Polki są sprzedawane do Włoch, Austrii, Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii i do Izraela w celach pracy niewolniczej, a głównie w celach wyzysku seksualnego.

  Formy handlu ludźmi:
  • handel dziećmi - nielegalne adopcje, często zagraniczne, oraz "sprzedaż" osoby niepełnoletniej pedofilom,
  • handel kobietami - nakłanianie kobiet do wyjazdu do pracy za granicą w innym charakterze, a następnie zmuszaniu ich do prostytucjii, ewentualnie nakłanianie kobiet do wyjazdu za granicę w celu uprawiania prostytucji, ale przedstawianie im nieprawdziwego obrazu warunków, w jakich to się będzie odbywało,
  • handel narządami - sprzedaż (nielegalna w większości państw) organów pobieranych od żywych dawców,
  • handel tanią siłą roboczą - za swoją pracę osoby takie otrzymują  wynagrodzenie niższe niż dopuszcza prawo danego kraju, zarówno ich pobyt jak i praca są nielegalne.

  Kilka danych dla zobrazowania skali zjawiska:
  • ONZ przypuszcza, że nawet do 4 milionów kobiet i dzieci jest wykorzystywanych w przymusowej prostytucji i pracy
  • co 30 sekund, czyli około 2.500 osób dziennie, staje się ofiarami handlu ludźmi
  • raport UNICEF: ponad 1 milion dzieci na świecie jest sprzedawanych w celach niewolnictwa seksualnego. Około 30 milionów dzieci straciło dzieciństwo w ostatnich 30 latach
  • szacunkowe dane wskazują na to, ze około 27-30 milionów osób jest poddawanych współczesnemu niewolnictwu, 70-75% to ofiary niewolnictwa seksualnego
  • handel w celach seksualnych jest jedną z najszybciej wzrastających praktyk - stając się wielomilionowym biznesem

 3. Kościół prześladowany - wg danych podawanych przez instytucje zajmujące się badaniem tego tematu (np. Open Dors), jeszcze nigdy w historii chrześcijaństwa skala prześladowań nie była tak ogromna jak w dniach dzisiejszych.
  Tysiące osób oddaje rocznie życie za Jezusa a około 100 milionów osób prześladowanych jest w inny sposób w 50 krajach świata.
  Krajami, w których najbardziej prześladuje się uczniów Jezusa są:
  • Korea Północna
  • Somalia
  • Syria
  • Irak
  • Afganistan
  • Arabia Saudyjska
  • Malediwy
  • Pakistan
  • Iran
  • Jemen
  Pełną listę możesz zobaczyć na stronie Open Dors Polska tutaj.

 4. Kościół w Polsce i na świecie - aby Bóg go oczyścił, uświęcił i aby pełnił wolę Boga:
  • o jedność - aby świat uwierzył, że Ojciec posłał Jezusa
  • o świętość - aby Bóg oczyścił go z wszelkiego grzechu
  • o mądrych i dobrych pasterzy

 5. Naród żydowski - zgodnie z psalmem (Ps 122:6), chcemy modlić się o pokój dla Izraela a także o zwrócenie serc Izraelitów do Boga i poznanie Jezusa:
  • by uznali Jezusa za Mesjasza
  • by Jezus objawiał im się w snach i wizjach
  • o pokój dla Jeruzalem - by Bóg strzegł i chronił Jeruzalem
  • by Kościół pokutował za teologię zastąpienia i wszelkie zło, jakie przez Niego spadło na Izrael
  • "byśmy my, jako nawróceni z narodów przyjęli się jako wszczepione gałązki w drzewo oliwne obrazujące Izrael"
  • o prawdziwe, rzeczywiste relacje z Żydami Mesjańskimi, o to by zaistniała prawdziwa jedność między nami
  • o przywódców Kościołów, by odważnie w proroczy i apostolski sposób pokierowali ku przemianie Kościoła by mógł on się zjednoczyć z Żydami Mesjanistycznymi
  • by Mesjańscy Żydzi zajęli miejsce tego "starszego brata"
  • o to by doszło do zwołania powszechnego Soboru Jerozolimskiego II
  • by zostało objawione, jak ważny jest Izrael i naród żydowski
  • by wypełniły się proroctwa Iz 6, Oz 3, Ez 36 mówiące o otwarciu oczu Izraela
  • byśmy stali się zgodnie z Ef 2:15 "jednym nowym człowiekiem" – ludem Bożym

 6. Sieroty i wdowy i bezdomnych - Bóg jest Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem (Ps 68:5-6), chcemy się więc modlić za sieroty, żeby Bóg pobudził serca ludzi i uwolnił nad nami ducha adopcji, jak też wylał na nasze miasta i kraj ducha współczucia dla samotnych:
  • o wylanie Ducha adopcji na Kościół, aby otworzył serca wierzących na adopcję
  • o rodziców - aby byli świadomi swojej odpowiedzialności przed Bogiem za wychowanie dzieci
  • o współczujące serca dla wierzących, aby umieli dostrzec samotnych,opuszczonych i bezdomnych
  • o wylanie Ducha na tych, którzy są sierotami, bezdomnymi czy samotnymi, który ich uleczy, opatrzy i pocieszy

 7. Uzdrowienie chorych i cierpiących - wierzymy, że Bóg chce poruszać się i uzdrawiać chorych tak, jak czynił to wtedy, kiedy Jezus przebywał na ziemi. Jezus obiecał, że Jego uczniowie będą dokonywali większych dzieł, bo On idzie do Ojca. Teraz Jezus siedzi po prawicy Boga i wstawia sie nieustannie za nami! Chcemy więc modlić się o to, żeby Bóg uzdrawiał chorych i cierpiących, żeby Ojciec w niebie doznał chwały.

 8. O domy Modlitwy w Polsce i na świecie - aby powstawały miejsca nieustannej modlitwy, przez które Bóg będzie się objawiał:
  • o muzyków, śpiewaków i wstawienników
  • aby Ojciec zbudował dom chwały i adoracji dla Jezusa, w którym będziemy przez Jezusa zanosić do Niego błagania
  • o Bożą ochronę i Obecność Bożą podczas spotkań
  • o Ducha proroczego - abyśmy mogli obwieszczać Jego wyroki

 9. Polskę i miasta w których żyjemy - aby dobry Bóg zachował nas od złego i ludzi przewrotnych i złych:
  • aby Bóg ochronił nas przed naszymi wrogami
  • abyśmy okazali się posłuszni Bogi i wypełnili Jego wolę
  • aby nasi rządzący nie sprzeciwiali się prawu bożemu
  • aby nasze prawa były w zgodzie z prawem bożym
  • aby w naszych miastach panowała sprawiedliwość i dobrze żyło się w nich mieszkańcom
  • o przebudzenie w miastach, miasteczkach i wioskach
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle