Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj
J20 Jesteśmy Twymi dziećmi
Słowa Oryginał:   Akordy 
Jesteśmy Twymi dziećmi
Potrzebujemy Ciebie
Miłości, która trwa
Dobroci nieskończonej
Łaski i nadziei
Na wybawienie
 
Zbawiciel, On porusza góry
On może wybawić mnie
Może wybawić mnie
Na zawsze sprawca odkupienia
Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć
 
Weź mnie jakim jestem
Z mym grzechem i mym lękiem
Wypełnij życie me
Tobie dziś oddaję
Całą moją wiarę
Weź życie moje
 
Chcę być światłem, aby poznał świat
Ciebie wielki Królu
Zbawicielu nasz, Jezu
B F
d9
C B
F
d9
C B
 
F C
B F d
d C
F C
B F
D C
 
B F
d9
C B
F
d9
C B
 
B F C d
B9
F C d
Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj