Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj
J28 Jezus Chrystus z martwych wstał
Słowa Oryginał:   Akordy 
Jezus Chrystus z martwych wstał, Alleluja
Niech radują wszyscy się, Alleluja
Niech zwycięstwa zabrzmi pieśń, Alleluja
Niebo z ziemią śpiewa wraz, Alleluja
 
Żyje znowu Chwały Król! Alleluja
Gdzie o śmierci oścień twój? Alleluja
Zbawił wszystkich przez Swą śmierć! Alleluja
Gdzie o śmierci tryumf Twój? Alleluja
 
Zbawcze dzieło stało się
Jezus Pan zmartwychwstał
 
Więc śpiewajmy wszyscy Mu! Alleluja
Uwielbiajmy Jego Moc! Alleluja
Aniołowie chwalcie Go! Alleluja
Ojca, Syna z Duchem wraz! Alleluja
Alleluja! Alleluja! Amen
D Dsus D h G A D
D Dsus h G A D
F G F G A
D Dsus D h G A D
 
D Dsus D h G A D
D Dsus h G A D
F G F G A
D Dsus D h G A D
 
A f# G
A f# H7
 
E Esus E c# A H
E Esus E c# A H
G A G A H7
E Esus E c# A c#
c# A H c# A H c# A E
Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj