Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj
C19 Ciebie Boga wysławiamy
Słowa Oryginał:   Akordy 
Ciebie Boga wysławiamy
Tobie Panu wieczna chwała
Ciebie Ojca, niebios bramy
Ciebie wielbi ziemia cała
 
Tobie wszyscy Aniołowie
Tobie Moce i Niebiosy
Cheruby, Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy
 
Święty, Święty, nad Świętymi
Bóg Zastępów, Król łaskawy
Pełne niebo z kręgiem ziemi
Majestatu Twojej sławy
 
Apostołów Tobie rzesza
Chór Proroków pełen chwały
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały
 
Ciebie poprzez okrąg ziemi
Z głębi serca ile zdoła
Głosy ludów zgodzonymi
Wielbi święta pieśń Kościoła
 
Niezmierzonej Ojca chwały
Syna Słowo wiekuiste
Z Duchem wszechświat wielbi cały
Królem chwały Tyś, o Chryste
 
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka
By świat zbawić swoim zgonem
Przyoblókłszy się w człowieka
Nie wzgardziłeś Panny łonem
 
Tyś pokruszył śmierci wrota;
Starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota
Otworzyłeś wiernym sobie
 
Po prawicy siedzisz Boga
W chwale Ojca, Syn Jedyny
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga
Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny
 
Po wiek wieków nie ustanie
Pieśń, co sławi Twoje czyny
O, w dniu onym racz nas Panie
Od wszelakiej ustrzec winy
 
Zjaw swą litość w życiu całym
Tym, co żebrzą Twej opieki
W Tobie Panie zaufałem
Nie zawstydzę się na wieki
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
 
e
e C D
G C e
G C D G
Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj