Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj
P8 Panie Polska patrzy w Twą twarz
Słowa  Akordy 
Panie Polska patrzy w Twą twarze h
Klęcząc przed świętym tronem Twyme h
Bo chce nawrócić sięC
Ze swoich własnych drógD e (e h e h)
 e h
Panie wołamy przed tronem Twyme h
Pokutując za wszelki grzechC
Boże dobądź Swój mieczD e (e h e h)
I rozjaśnij niebo nad nami 
 e h
Panie Polska patrzy w Twą twarze h
Klęcząc przed świętym tronem TwymC D e (e h e h)
I wzywa Cię - Pana, stwórcę tej ziemie h
Panie wołamy przed tronem Twyme h
Pokutując za wszelki grzechC
Boże dobądź Swój mieczD e E4
I rozjaśnij niebo nad nami 
 C
Bo tylko Ty jesteśC D e
Prawdziwym królem tej ziemiC D e
W rękach Swych masz obosieczny mieczC
A nieprzyjaciel jestD e
Jako podnóżek u Twych stópC D e
Ogłaszamy w Polsce rządy TweC D e
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle
Adresse der Schule
Address of our school
Dirección de la escuela
Osoite koulumme
Adresse de notre école
Címe iskolánk
Indirizzo della nostra scuola
Adres naszej szkoły
Адреса нашої школи
Angebot für Firmen und Gruppen
Offer for companies and groups
Oferta dla firm i grup
Fotogalerie
Photo Gallery
Galería de fotos
Kuvagalleria
Galerie de photos
Erkély képeket
Galleria fotografica
Fotogaleria
Фотогалерея
GDPR
GDPR
GDPR
GDPR
GDPR
GDPR
GDPR
RODO
GDPR
Vorträge aus der aktuellen polnischen Geschichte
Lectures from the modern Polish history
Wykłady z najnowszej histori Polski
Лекції по недавньої історії Польщі
Kunden und Verweise
Customers and references
Clientes y referencias
Asiakkaat ja referenssit
Clients et références
Ügyfelek és referenciák
Clienti e referenze
Klienci i referencje
Клієнти і рекомендації
Kontakt mit uns
Contact with our school
Póngase en contacto con nosotros
Yhteyttä meihin
Contactez-nous
Lépjen velünk
Contatto con noi
Kontakt ze Szkołą
Контакти зі школою
Vorlesungen über die polnische Kultur
Lectures on Polish culture
Wykłady z polskiej kultury
Лекції по польської культури
Methoden des Unterrichts Polnisch als Fremdsprache
Methods of teaching Polish as a foreign language
Metody nauczania języka polskiego jako obcego
Методика викладання Польська мова як іноземна
Unsere Lehrer
Our teachers
Nasi nauczyciele
Наші викладачі
Offene Kurse
Open courses
Kursy otwarte
Відкриті курси
Handbücher und Unterrichtsmaterialien
Books and materials to study Polish
Libros y materiales para estudiar Polaco
Kirjat ja materiaalit opiskella puolan kielen
Livres et matériel pour étudier Polonais
Könyvek és anyagok lengyel tanulni
Libri e materiale per studiare polacco
Podręczniki i materiały do nauki polskiego
Підручники і навчальні матеріали Польський
Ebenen der Lehre
Levels of teaching
Poziomy nauczania
Рівні навчання мови
PolishStreet - Schule für Polnische sprache für ausländer
PolishStreet - School of Polish language for foreigners
PolishStreet - El Centro de Lengua Polaca para Extranjeros
PolishStreet - Koulun Puolan vieraana kielenä
PolishStreet - L’École de Langue Polonaise pour les étrangers
PolishStreet - Iskola lengyel mint idegen nyelv
PolishStreet - La Scuola di Lingua Polacca per Stranieri
PolishStreet - Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców
PolishStreet - Школа польської мови для іноземців
Summer Intensive School
Letnia Intensywna Szkoła Polskiego
Інтенсивний Літня школа
Sommer-Intensivschule
Summer Intensive School 2019
Letnia Intensywna Szkoła
Інтенсивний Літня школа
Über usere Schule
About our school
Sobre nuestra escuela
Tietoja koulumme
Sur notre école
A mi iskolai
Sulla nostra scuola
O naszej szkole
Про нашу школу
Kunst, Keramik, Glasmalerei und Malerei
Art, ceramics, stained glass and painting
Sztuka, ceramika, szkło artystyczne i malarstwo
Мистецтво, кераміка, художнє скло і картини
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Studenten
General Conditions for students
Ogólne warunki dla studentów
Загальні умови для студентів
Anmeldung zu den Kursen
Registration for the course
La inscripción para los cursos
Ilmoittautuminen kursseille
Inscription pour les cours
Regisztráció tanfolyamok
L'iscrizione ai corsi
Rejestracja na kurs
Реєстрація на курс
Terms & Conditions for Payment
Zasady i warunki płatności
Політика. і умови оплатиBądź łaskaw swoim dzieciom
Boże niebios
Boże Ojcze nie wiem
Ciebie Boga wysławiamy
Duchu Ogniu
Duchu Święty Boże przyjdź
El Shaddai
Idzie mój Pan
Izraelu słysz
Jahwe - przyjdź do Izraela
Jestem tego pewien
Jezu jestem tu umiłowany Twój
Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus moim Panem jest
Kiedy rozpiął niebiosa
Królu chwały przyjmij chwałę
Memu Bogu
Nasz Bóg jest święty
Niech zabłyśnie światło
Panie Polska patrzy w Twą twarz
Powstań Panie Boże ocal mnie
Powstań świeć
Powstań świeć, bo wzeszło światło twe
Pragnę więcej Cię mieć Panie mój
Przed obliczem Pana uniżmy się
Rzuć ogień swój
Święty - Ty jesteś
Święty jest nasz Pan
Tak pragnę być Ci wierny
Tchnij moc tchnij miłość
To Bóg wywyższajmy Go
Twórca wszystkich rzeczy
Tylko jeden jest godny
U Twych stóp
Uwielbiaj duszo moja
Uwielbiam Cię bo jesteś godzien
Weselić się będzie pląsaniem panna
Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały
Wierzę w Boga Ojca stwórcę
Wywyższony jesteś Święty
Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Zmartwychwstał Pan Alleluja
Zwyciężyli go dzięki Baranka krwiPraktyczne sposoby wypełniania Pierwszego Przykazania
Smutek, Cichość i Duchowe Pragnienie
Interpretacja księgi - pomnażająca się wiedza
Modlitwy Adoracyjne
Posłańcy dnia Pana
Podsumowanie
Sesja 1
Psalm 22:1-2, 7-9, 12-19
Sesja 5
Modlitwy za Izrael
Sesja 7
Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego
Sesja 3
Dzień w samotności
Homilia
Spowiedź i Wieczerza Pańska
Sesja 4
Sesja 4
Wzmocnienie życia wewnętrznego wstawiennika
Izajasz 49:1-7
List Barnaby - cała treść
Sesja 11
Sesja 7
Postawa na modlitwie
Sesja 12
Sesja 10
Duch Święty prowadzi Kościół
Sesja 6
Sesja 9
Sesja 13
Jak i dlaczego powinniśmy stanąć z Izraelem
Sesja 1
Sesja 6
Sesja 2
Sesja 7
Sesja 10
Sesja 4
Sesja 1
Posługa Kapłańska
Kościół i religie w relacji do zbawienia
Jana 17:18-26
Sesja 10
Sesja 7
Przeznaczenie ruchu modlitewnego
Miłość do Jezusa sercem wolnym od urazy
Sesja 3
Pieśń nad Pieśniami 1:2-4
Sesja 5
Sesja 1
Sesja 7
Co Duch robi dzisiaj
Sesja 3
Sesja 6
Izajasz 55:1-3
Sesja 4
Czasy ostateczne
Rola Izraela
Przezwyciężanie ducha złości
Sesja 1
Psalm 73:1, 23-25
Sesja 7
Sesja 5
Jezus - Król narodów
Psalm 77
Sesja 12
Wprowadzenie
Studium Listu św. Jakuba cz. 1
Sesja 1
Sesja 11
Jedyność i jedność kościoła
Sesja 3
Sesja 2
Sesja 8
Sesja 1
Sesja 8
Sesja 2
Sesja 1
Praktyczne wskazówki o spotkaniach modlitewnych
Sesja 3
Studium Listu św. Jakuba cz. 5
Sesja 2
Uwielbienie Nieba
Sesja 2
Pość każdego tygodnia
Sesja 5
Kościół, królestwo boże i królestwo chrystusowe
Poznanie Jezusa: Przezwyciężanie pokus
Sesja 3
Sesja 8: Świadectwa
Sesja 6
Duch wywyższa Jezusa
Sesja 3
Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego
Zaproszenie
Sesja 2
Sesja 5
Audio 2
Definicja miłości całym sercem: cztery przestrzenie i cztery poziomy miłości
Sesja 2
Geneza powstania i autorstwo księgi
Duch Święty tworzy wspólnotę
Bądź pionierem
Sesja 7
Sesja 5
Sesja 8
Sesja 1
Współczesne formy niewolnictwa - cała treść
Psalm 75:2-3, 9
Dlaczego Izrael jest ważny - rola Izraela
Wspólnota
Historia replikacji
Sesja 2
Model "Harfy i Czaszy"
Sesja 2
Sesja 3
Quanta est nobis via?
1 Jana 3:1-3
Sesja 2
Nadchodzące zwycięstwo (Za 1:1-2:4)
Sesja 2
Sesja 9: Uwielbienie
Niech mnie ucałuje…
Sesja 2
Sesja 4
Sesja 7
Żyj święcie
Studium Listu św. Jakuba cz. 6
Sesja 5
Rezygnacja z odwetu i obrony
Sesja 9
Sesja 1
Posłańcy Pana
Paradygmat posługi w czasach ostatecznych
Módl się codziennie
Uwielbienie prorocze
Sesja 6
Sesja 2
Sesja 5
Najważniejsze intencje modlitewne
Sesja 2
Modlitwy Apostolskie
Sesja 3
Sesja audio
Dom Modlitwy
Sesja 4
Sesja 15
Sesja 4
Sesja 3
Izajasz 52:13-53:12
Zaangażowanie ekumeniczne kościoła katolickiego
Dlaczego studiować tą Księgę? Kontekst historyczny
Sesja 4
Co mamy czynić?
Sesja 3
Sesja 3
Sesja 6: Marcin Widera
Sesja 1
Wstęp
Sesja 2
Pełnia i ostateczność objawienia Jezusa Chrystusa
Sesja 6
Wprowadzenie - Słowo Boga skierowane do nas
Sesja 3: Jeff Eggers
Sesja 2
Związek między pierwszym i drugim przykazaniem
Harfa i Czasza czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Sesja 5
Psalm 40:7-9
Sesja 4
Sesja 12
Sesja 8
Sesja 3
Sesja 8
Sesja 2
Sesja 6
Sesja 1
Ubodzy w duchu - fundamentalne Błogosławieństwo
Powołani, aby służyć, dawać, modlić się, pościć i błogosławić
Psalm 27:4-5, 8
Kochać Boga całym swym umysłem
Z gorliwością prowadź innych
Regulamin sali modlitwy
Adhortacja
Łukasz 10:21-24
Sesja 4
Psalm 2
Sesja 7
Sesja 4
Przegląd Kazania na Górze
Sesja 4: Marcin Widera
Sesja 6
Sesja 2
Nie możesz adorować kogoś, kogo nie znasz
Sesja 3
Sesja 5
Sesja 7
FMA i adopcja
Duch Święty posyła Kościół w misji
Sesja 2
Sesja 1
Historia Domu Modlitwy IHOPKC
Sesja 1
Izajasz 53:2, 4-5
Perspektywa nieba
1 Jana 1:5-7
Wyższość Jezusa
Uwielbienie i modlitwa wokół tronu Bożego
Sesja 5
Uwielbienie i wstawiennictwo
Interpretacja księgi - znane metody
Uwielbienie i wstawiennictwo
Sesja 4
Czyń dzieła sprawiedliwości
Sesja 7
Wstęp
Duch Święty objawia Jezusa
Sesja 6
2 Piotra 3:10-13
Służba dzieciom
Sesja 6
Sesja 4 - Poznań
Izajasz 43:10-13
Rozumienie Nieba
Sesja 5: Jeff Eggers
Przezwyciężanie Ducha Niemoralności
Perspektywa ziemska
Audio 3
Izajasz 61:1-2, 10-11
Rozesłanie
Sesja 1
Kochanie Boga z całej naszej duszy
Sesja 4
Przynaglenie czasów
Sesja 3
Kultywowanie oleju intymności
Audio 1
Izajasz 42:1, 6
Przybliżenie tematyki oblubieńczej
Studium Listu św. Jakuba cz. 4
Sesja 2
Niezachwiany Fundament
Wcielony logos i duch święty w dziele zbawienia
Poznanie Jezusa
Dom Modlitwy
Sesja 2
Sesja 3
Nadzieja
Sesja 1
Podsumowanie
Sesja 4
Dawaj hojnie
Wprowadzenie
Uwielbienie i wstawiennictwo
Studium Listu św. Jakuba cz. 2
Mów odważnie
Sesja 5 - Rok 1241
Sesja 4
Miłosierdzie, czystość, czynienie pokoju, i prześladowania
Sesja 1
Wprowadzenie i perspektywa
Kryzys
Psalm 145:9-13
Życie czciciela
Sesja 3
Panel dyskusyjny
Izrael i Kościół
Duch Święty jako pamięć i pragnienie Boga
Sesja 1: Jeff Eggers
Sesja 5
Przelewanie niewinnej krwi
Sesja 2
Sesja 1
Pokora Boga
Dążąc do stylu życia Królestwa Bożego
Sesja 5
Sesja 4
Sesja 6: Uwielbienie
Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa
Rezygnacja z odwetu i obrony
Sesja 4
Sesja 3
Sesja 7: Jeff Eggers
Harfa i Czasza - czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Kultywowanie oleju intymności
Wstawiennictwo za Izrael - cała treść
Studium Listu św. Jakuba cz. 3
Didache - cała treść
Sesja 8
Sesja 2
Owoce dialogu
Księga Daniela
Sesja 9
Świadectwo Jezusa
Sesja 6
Wprowadzenie
Niebo na Ziemi i Kapłaństwo Człowieka
Sesja 2: Dorota Wolska
Sesja 1
Sesja 1
Psalm 72:1-7
Sesja 4
Wstęp
Sesja 9
Pytania i odpowiedzi
Wolność dla jeńców
Definiowanie miłości całym sercem: cztery obszary
Psalm 45:2-9
Sesja 1
Izrael; Kościół i Królestwo
Sesja 6
Misericordiae Vultus - cała treść
Sesja 11
Sesja 3
Sesja 13
Pieśń nad Pieśniami 2:10-11
Sesja 1
Sesja 3
Dzieła sprawiedliwości
Sesja 4
Uwielbienie
Wstęp
Sesja 14
Ap 2:1,8,12,18
Chrzest w Duchu Świętym, ekumeniczna łaska w charyzmatycznej odnowie
Pytania i odpowiedz
Jak być lojalnym wobec Pana i swego dziedzictwa kościelnego: proroctwo i instytucja
Duch Święty
Zakończenie
Sesja 2
Przeznaczenie Izraela
Sesja 7
Sesja 6
Izajasz 25:6-9
Sesja 1
Boży Plan
Uzdrowienie
Zagadnienie replikacji
Panel dyskusyjny
Sesja 1
Perspektywa
Służba
Sesja 5
Sesja 4
Dzień wspólny
Sesja 5
Sesja 3
Intymność
Sesja 3
Sesja 3
Sesja 10
Kontemplacja
Uzdrowienie
Kochać Boga: pierwsze i największe przykazanie
7 Zobowiązań Posłańca
Tak jak w niebie tak i na ziemi
Dokąd Duch prowadzi Kościół?
Praktykowanie Komunii z Jezusem
Poświęceni Panu 2019
Proroctwo - Świadectwo Jezusa
Poświęceni Panu 2018
Studium Zachariasza
Poświęceni Panu 2016
Chwalebny Adwent Chrystusa
List Barnaby
Trzy wezwania Ducha Świętego
Onething.po.Polsku 2009
Pierwsze przykazanie
Rozważania Słowa Bożego
Ut Unum Sint
Studium "Pieśni nad Pieśniami"
Powołani do jedności: Chwała Chrystusa
Współczesne formy niewolnictwa
Wstawiennictwo za Izrael
Powołani do świętości: Jak być człowiekiem wg Bożego Serca
Powołani do nadziei: Serce pełne adoracji
Powołani do chwały: Uwielbienie stylem życia
Onething.po.Polsku 2008
Prorocze uwielbienie
Studium Uwielbienia
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus
Serce Dawida
Powołani do chwały: Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo
Pięćdziesiątnica i paruzja
Rodziny Bogiem silne
Onething.po.Polsku 2007
Proroczy jak Jezus
Powołani do jedności: Różnorodność w pobożności
Jezus - moja nawiększa pasja
Pokolenie jednej rzeczy: Bóg powołuje nazyrejczyków
Dom Modlitwy - Vademekum
Misericordiae Vultus
Niespodzianki Ducha Świętego
Wy, którzy wyznajecie Pana nie milczcie
Chwała małych początków
Dominus Iesus
Cuda i znaki
Uwielbienie "Harfa i Czasza"
Modlitwa za miasta: Prorocze uwielbienie
Życie wspólne
Rodziny, które kochają Boga
Poświęceni Panu 2018
Życie czciciela
Kazanie na Górze
Didache
Wszystko uznaję za stratę
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi
Kompozytor: Grupa: Album: Inne: Słowa: Wideo:
Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj