Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj
D3 Duchu Święty wołam przyjdź
Słowa  Akordy 
Duchu Święty wołam przyjdźD
Duchu Święty wołam przyjdźD
Bądź jak ogień duszy meja
Bądź jak ogień duszy meja
Bądź jak ogień duszy mejG
Bądź jak ogień w ciele mymG
Rozpal mnieD G D
  
Wszechmogący Bóg jest pośród nasa7 G D
Miłosierdzie jego wielkie jesta7 G D
Okazuje dobroć swoją dziśa7 G D
dla tych, którzy chcą miłować Goa7 G D
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle
Alleluja Chwalcie Pana u świątyni bram
Arcykapłan
Bądź wywyższony
Będę chwalić Cię na zawsze
Będę śpiewał Tobie
Błogosławmy imię Pana chwał
Bo nadejdą dni (Tęsknota za Oblubieńcem)
Bo zanim powstał świat
Chcę do Ciebie podobny być
Chcę przestąpić Jego próg
Chodź to czas by wielbić Pana
Chwalimy Pana dziś
Chwała Panu i cześć
Cudowna Boża Łaska
Czcijmy Jezusa
Duchu Święty ogarnij mnie
Duchu Święty wołam przyjdź
Jedynie Ty jesteś moim źródłem
Jesteś Królem - Królem jest Bóg
Jesteś piękny w świętości swej
Jesteś tu obecny w swojej chwale
Jezu Tyś piękny jest
Jezus dla Jezusa
Jezus Królem naszym jest
Jezus najwyższe imię
Kocham Ciebie Jezu
Ma dusza śpiewa
Mocny Boże Królu chwał
Mój Pan mocą moją jest
Nasz Ojcze w niebiosach
Nikt nie dorówna Ci
Oczyść serce me
Ogłaszamy królestwo Boże w nas
Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa
Pan jest mocą Swojego ludu
Panie Twój tron wznosi się
Pragnę wielbić Ciebie
Przyjdź z pokłonem ludu Boży
Spójrz Panie nasz
Strumienie rzeki z Świątyni Twej
Stworzycielu świata
Stworzyłeś dla Siebie mnie
Szata
Tak jak jeleń do źródła wody
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Twój Pan twój Bóg
Ty jesteś Tym
Ty którego miłość nad wino jest
Tyś jest Bóg wywyższamy Cię
W Twoje ręce
Wielbić mego Pana chcę
Wierny wciąż tak niezmienny
Wonny dar
Wszystko Tobie dziś oddaję
Zaufaj serce me
Ześlij deszcz - otwórz niebiosa nad nami
Zrzuć na mnie troski swePraktyczne sposoby wypełniania Pierwszego Przykazania
Smutek, Cichość i Duchowe Pragnienie
Interpretacja księgi - pomnażająca się wiedza
Modlitwy Adoracyjne
Posłańcy dnia Pana
Podsumowanie
Pytania, sugeste i propozycje
Sesja 1
Psalm 22:1-2, 7-9, 12-19
Sesja 5
Modlitwy za Izrael
Sesja 7
Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego
Sesja 2: Jeff Eggers (25.06)
Sesja 3
Dzień w samotności
Wprowadzenie w tematykę proroctwa
Homilia
Pytania, sugeste i propozycje
Spowiedź i Wieczerza Pańska
Sesja 4
Sesja 4
Wzmocnienie życia wewnętrznego wstawiennika
Izajasz 49:1-7
List Barnaby - cała treść
Sesja 11
Sesja 7
Postawa na modlitwie
Sesja 12
Sesja 10
Duch Święty prowadzi Kościół
Sesja 6
Sesja 9
Sesja 13
Jak i dlaczego powinniśmy stanąć z Izraelem
Sesja 11: Jeff Eggers
Sesja 1
Apokalipsa 17
Sesja 6
Sesja 2
Sesja 7
Sesja 10
Uwielbienie kończące konferencję
Sesja 4
Sesja 1
Posługa Kapłańska
Kościół i religie w relacji do zbawienia
Jana 17:18-26
Sesja 3: Jeff Eggers (26.06)
Sesja 10
Sesja 7: Maciej Wolski
Sesja 7
Przeznaczenie ruchu modlitewnego
Miłość do Jezusa sercem wolnym od urazy
Sesja 4: 10.09.2022
Sesja 3
Pieśń nad Pieśniami 1:2-4
Apokalipsa 21-22
Sesja 5
Sesja 1
Sesja 7
Co Duch robi dzisiaj
Sesja 3
Sesja 6
Izajasz 55:1-3
Sesja 4
Czasy ostateczne
Rola Izraela
Przezwyciężanie ducha złości
Sesja 1
Psalm 73:1, 23-25
Sesja 7
Sesja 5
Styl życia, dlaczego i po co prorokujemy
Jezus - Król narodów
Psalm 77
Sesja 12
Wprowadzenie
Studium Listu św. Jakuba cz. 1
Sesja 1
Sesja 11
Jedyność i jedność kościoła
Sesja 3
Jak prorokujemy
Sesja 2
Sesja 8
Sesja 1
Sesja 8
Sesja 2
Sesja 1
Praktyczne wskazówki o spotkaniach modlitewnych
Sesja 3
Studium Listu św. Jakuba cz. 5
Sesja 2
Uwielbienie Nieba
Sesja 2
Pość każdego tygodnia
Apokalipsa 13-15
Sesja 5
Kościół, królestwo boże i królestwo chrystusowe
Poznanie Jezusa: Przezwyciężanie pokus
Sesja 3
Sesja 6
Duch wywyższa Jezusa
Sesja 3
Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego
Sesja 1 i 2
Zaproszenie
Sesja 2
Apokalipsa 13-15
Sesja 5
Audio 2
Sesja 3: 21.05.2022
Apokalipsa 20
Sesja 4: Dorota Wolska (26.06)
Definicja miłości całym sercem: cztery przestrzenie i cztery poziomy miłości
Sesja 2
Geneza powstania i autorstwo księgi
Duch Święty tworzy wspólnotę
Bądź pionierem
Materiały szkoleniowe
Sesja 7
Sesja 5
Sesja 8
Sesja 5: Jeff Eggers (27.06)
Sesja 1
Współczesne formy niewolnictwa - cała treść
Psalm 75:2-3, 9
Dlaczego Izrael jest ważny - rola Izraela
Wspólnota
Sesja 9: Marcin Widera
Historia replikacji
Sesja 2
Model "Harfy i Czaszy"
Sesja 2
Sesja 3
Quanta est nobis via?
1 Jana 3:1-3
Sesja 2
Nadchodzące zwycięstwo (Za 1:1-2:4)
Sesja 2
Sesja 6: Maciej Wolski
Niech mnie ucałuje…
Sesja 2
Sesja 4
Sesja 7
Żyj święcie
Studium Listu św. Jakuba cz. 6
Sesja 5
Rezygnacja z odwetu i obrony
Sesja 9
Sesja 1
Sesja 4: Grzegorz Kukier
Posłańcy Pana
Paradygmat posługi w czasach ostatecznych
Módl się codziennie
Sesja 9: Uwielbienie
Uwielbienie otwierające konferencję
Uwielbienie prorocze
Sesja 6
Sesja 2
Sesja 5
Najważniejsze intencje modlitewne
Sesja 2
Modlitwy Apostolskie
Sesja 3
Sesja audio
Dom Modlitwy
Sesja 4
Sesja 15
Sesja 4
Sesja 3
Izajasz 52:13-53:12
Zaangażowanie ekumeniczne kościoła katolickiego
Dlaczego studiować tą Księgę? Kontekst historyczny
Sesja 4
Co mamy czynić?
Sesja 3
Sesja 3
Sprawy organizacyjne
Sesja 1
Wstęp
Sesja 2
Pełnia i ostateczność objawienia Jezusa Chrystusa
Sesja 6
Wprowadzenie - Słowo Boga skierowane do nas
Sesja 2
Związek między pierwszym i drugim przykazaniem
Harfa i Czasza czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Sesja 5
Psalm 40:7-9
Sesja 4
Sesja 12
Sesja 8
Sesja 3
Sesja 8
Sesja 2
Sesja 6
Sesja 1
Ubodzy w duchu - fundamentalne Błogosławieństwo
Powołani, aby służyć, dawać, modlić się, pościć i błogosławić
Psalm 27:4-5, 8
Kochać Boga całym swym umysłem
Apokalipsa - rozdział 6
Z gorliwością prowadź innych
Apokalipsa 19
Regulamin sali modlitwy
Adhortacja
Sesja 10: Jeff Eggers
Łukasz 10:21-24
Apokalipsa 8-11
Sesja 4
Psalm 2
Sesja 7
Sesja 8: Marcin Widera (28.06)
Sesja 4
Przegląd Kazania na Górze
Duchowe zmysły. Jak prorokujemy?
Sesja 6
Sesja 2
Nie możesz adorować kogoś, kogo nie znasz
Sesja 3
Sesja 5
Sesja 7
FMA i adopcja
Apokalipsa 16
Duch Święty posyła Kościół w misji
Wstawiennictwo - prezentacja
Sesja 2
Sesja 1
Historia Domu Modlitwy IHOPKC
Sesja 1
Izajasz 53:2, 4-5
Perspektywa nieba
1 Jana 1:5-7
Wyższość Jezusa
Uwielbienie i modlitwa wokół tronu Bożego
Sesja 5
Uwielbienie i wstawiennictwo
Interpretacja księgi - znane metody
Uwielbienie i wstawiennictwo
Sesja 4
Czyń dzieła sprawiedliwości
Sesja 7
Wstęp
Duch Święty objawia Jezusa
Sesja 6
2 Piotra 3:10-13
Służba dzieciom
Sesja 6
Sesja 4 - Poznań
Izajasz 43:10-13
Rozumienie Nieba
Sprawy organizacyjne
Rys historyczny, dokumenty i środowisko rozwoju proroctwa
Przezwyciężanie Ducha Niemoralności
Perspektywa ziemska
Audio 3
Izajasz 61:1-2, 10-11
Rozesłanie
Sesja 1
Sesja 5: Jeff Eggers
Kochanie Boga z całej naszej duszy
Sesja 4
Sesja 3 i 4
Przynaglenie czasów
Sesja 3
Kultywowanie oleju intymności
Sesja 8: Jeff Eggers
Audio 1
Izajasz 42:1, 6
Przybliżenie tematyki oblubieńczej
Studium Listu św. Jakuba cz. 4
Sesja 2
Sesja 2: Marcin Widera
Niezachwiany Fundament
Wcielony logos i duch święty w dziele zbawienia
Sesja 7: Jeff Eggers (28.06)
Poznanie Jezusa
Dom Modlitwy
Sesja 2
Sesja 3
Nadzieja
Sesja 1
Podsumowanie
Sesja 4
Dawaj hojnie
Wprowadzenie
Uwielbienie i wstawiennictwo
Studium Listu św. Jakuba cz. 2
Mów odważnie
Sesja 5 - Rok 1241
Sesja 4
Materiały szkoleniowe
Miłosierdzie, czystość, czynienie pokoju, i prześladowania
Sesja 1
Wprowadzenie i perspektywa
Kryzys
Psalm 145:9-13
Życie czciciela
Sesja 3
Panel dyskusyjny
Izrael i Kościół
Duch Święty jako pamięć i pragnienie Boga
Sesja 5
Przelewanie niewinnej krwi
Sesja 2
Sesja 1: Jeff Eggers (24.06)
Sesja 1
Pokora Boga
Dążąc do stylu życia Królestwa Bożego
Apokalipsa 6-7
Sesja 5
Sesja 4
Sesja 6
Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa
Rezygnacja z odwetu i obrony
Sesja 3: Marcin Widera
Sesja 10: Świadectwa
Sesja 4
Sesja 3
Sesja 2: 09.04.2022
Harfa i Czasza - czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Wstawiennictwo - nauczanie
Kultywowanie oleju intymności
Apokalipsa 18
Wstawiennictwo za Izrael - cała treść
Studium Listu św. Jakuba cz. 3
Didache - cała treść
Sesja 8
Sesja 2
Owoce dialogu
Księga Daniela
Sesja 9
Świadectwo Jezusa
Sesja 6
Wprowadzenie
Niebo na Ziemi i Kapłaństwo Człowieka
Sesja 1
Sesja 1
Psalm 72:1-7
Sesja 4
Wstęp
Sesja 9
Pytania i odpowiedzi
Wolność dla jeńców
Definiowanie miłości całym sercem: cztery obszary
Psalm 45:2-9
Sesja 1
Izrael; Kościół i Królestwo
Sesja 6
Misericordiae Vultus - cała treść
Sesja 11
Sesja 3
Sesja 13
Jak prorokujemy - sesja finalna
Pieśń nad Pieśniami 2:10-11
Sesja 1
Sesja 3
Dzieła sprawiedliwości
Sesja 4
Uwielbienie
Wstęp
Sesja 14
Ap 2:1,8,12,18
Sesja 1: 19.03.2022
Chrzest w Duchu Świętym, ekumeniczna łaska w charyzmatycznej odnowie
Pytania i odpowiedz
Jak być lojalnym wobec Pana i swego dziedzictwa kościelnego: proroctwo i instytucja
Duch Święty
Zakończenie
Sesja 2
Przeznaczenie Izraela
Sesja 7
Sesja 6
Izajasz 25:6-9
Sesja 1: Jeff Eggers
Sesja 1
Apokalipsa 12
Boży Plan
Uzdrowienie
Zagadnienie replikacji
Panel dyskusyjny
Sesja 1
Apokalipsa 19-20
Perspektywa
Służba
Sesja 5
Sesja 4
Dzień wspólny
Sesja 5
Sesja 3
Intymność
Sesja 3
Sesja 3
Sesja 10
Kontemplacja
Uzdrowienie
Sesja 6: Marcin Widera (27.06)
Apokalipsa 13
Kochać Boga: pierwsze i największe przykazanie
7 Zobowiązań Posłańca
Tak jak w niebie tak i na ziemi
Dziedzictwo Świętych
Dokąd Duch prowadzi Kościół?
Wstawiennictwo
Praktykowanie Komunii z Jezusem
Poświęceni Panu 2019
Proroctwo - Świadectwo Jezusa
Poświęceni Panu 2018
Studium Zachariasza
Poświęceni Panu 2016
Chwalebny Adwent Chrystusa
List Barnaby
Trzy wezwania Ducha Świętego
Onething.po.Polsku 2009
Pierwsze przykazanie
Rozważania Słowa Bożego
Ut Unum Sint
Studium "Pieśni nad Pieśniami"
Powołani do jedności: Chwała Chrystusa
Szkoła prorokowania 2021/2022
Współczesne formy niewolnictwa
Wstawiennictwo za Izrael
Powołani do świętości: Jak być człowiekiem wg Bożego Serca
Powołani do nadziei: Serce pełne adoracji
Powołani do chwały: Uwielbienie stylem życia
Onething.po.Polsku 2008
Prorocze uwielbienie
Studium Uwielbienia
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus
Serce Dawida
Powołani do chwały: Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo
Pięćdziesiątnica i paruzja
Omega - Oczekując Twego przyjścia w chwale
Rodziny Bogiem silne
Onething.po.Polsku 2007
Proroczy jak Jezus
Powołani do jedności: Różnorodność w pobożności
Jezus - moja nawiększa pasja
Pokolenie jednej rzeczy: Bóg powołuje nazyrejczyków
Dom Modlitwy - Vademekum
Misericordiae Vultus
Niespodzianki Ducha Świętego
Wy, którzy wyznajecie Pana nie milczcie
Chwała małych początków
Dominus Iesus
Szkoła Omega 03-06.2022
Cuda i znaki
Uwielbienie "Harfa i Czasza"
Modlitwa za miasta: Prorocze uwielbienie
Życie wspólne
Rodziny, które kochają Boga
Życie czciciela
Kazanie na Górze
Didache
Wszystko uznaję za stratę
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi
Kompozytor: Grupa: Album: Inne: Słowa: Wideo:
Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj