Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj
O21 Otwórz oczy me
Słowa Oryginał:   Akordy 
Nie pozwól zasnąća
Nie pozwól staća
Nie pozwól milczećG
Nie zostawiajd
I nie pozwól zasnąća
Nie pozwól staća
Nie pozwól milczećG
Nie zostawiajd
Nie zostawiajd
  
Synu Dawidaa
Ja jestem tak, jak ślepy Bartymeuszd
Nie mijaj mniea F
Otwórz oczy med a
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle
Alleluja - niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Alleluja - On nam Królem jest
Chwalcie swego Pana wraz wszystkie ludy
Dokąd iść
Hawa nagila
Hosanna
Jak Dawid kiedy przed Bogiem był
Jakże wielu tych co trapią mnie
Jeden jest tylko Pan
Nasz Mesjasz
Ochrzcij serce me
On do końca wierny jest
Opatrzy Pan skaleczenie Swego ludu
Otwórz oczy me
Panem jest wszechmogący Bóg
Panie będę szukać Cię
Podnieśmy sztandary miłości
Przybądź Duchu Święty
Święty - Hosanna na wysokości
Święty - Kadosz
Tyś mą ucieczką jestPraktyczne sposoby wypełniania Pierwszego Przykazania
Smutek, Cichość i Duchowe Pragnienie
Interpretacja księgi - pomnażająca się wiedza
Modlitwy Adoracyjne
Posłańcy dnia Pana
Podsumowanie
Sesja 1
Psalm 22:1-2, 7-9, 12-19
Sesja 5
Modlitwy za Izrael
Sesja 7
Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego
Sesja 3
Dzień w samotności
Homilia
Spowiedź i Wieczerza Pańska
Sesja 4
Sesja 4
Wzmocnienie życia wewnętrznego wstawiennika
Izajasz 49:1-7
List Barnaby - cała treść
Sesja 11
Sesja 7
Postawa na modlitwie
Sesja 12
Sesja 10
Duch Święty prowadzi Kościół
Sesja 6
Sesja 9
Sesja 13
Jak i dlaczego powinniśmy stanąć z Izraelem
Sesja 1
Sesja 6
Sesja 2
Sesja 7
Sesja 10
Uwielbienie kończące konferencję
Sesja 4
Sesja 1
Posługa Kapłańska
Kościół i religie w relacji do zbawienia
Jana 17:18-26
Sesja 10
Sesja 7
Przeznaczenie ruchu modlitewnego
Miłość do Jezusa sercem wolnym od urazy
Sesja 3
Pieśń nad Pieśniami 1:2-4
Sesja 5
Sesja 1
Sesja 7
Co Duch robi dzisiaj
Sesja 3
Sesja 6
Izajasz 55:1-3
Sesja 4
Czasy ostateczne
Rola Izraela
Przezwyciężanie ducha złości
Sesja 1
Psalm 73:1, 23-25
Sesja 7
Sesja 5
Jezus - Król narodów
Psalm 77
Sesja 12
Wprowadzenie
Studium Listu św. Jakuba cz. 1
Sesja 1
Sesja 11
Jedyność i jedność kościoła
Sesja 3
Sesja 2
Sesja 8
Sesja 1
Sesja 8
Sesja 2
Sesja 1
Praktyczne wskazówki o spotkaniach modlitewnych
Sesja 3
Studium Listu św. Jakuba cz. 5
Sesja 2
Uwielbienie Nieba
Sesja 2
Pość każdego tygodnia
Sesja 5
Kościół, królestwo boże i królestwo chrystusowe
Poznanie Jezusa: Przezwyciężanie pokus
Sesja 3
Sesja 8: Świadectwa
Sesja 6
Duch wywyższa Jezusa
Sesja 3
Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego
Sesja 1 i 2
Zaproszenie
Sesja 2
Apokalispa 13-15
Sesja 5
Audio 2
Definicja miłości całym sercem: cztery przestrzenie i cztery poziomy miłości
Sesja 2
Geneza powstania i autorstwo księgi
Duch Święty tworzy wspólnotę
Bądź pionierem
Sesja 7
Sesja 5
Sesja 8
Sesja 1
Współczesne formy niewolnictwa - cała treść
Psalm 75:2-3, 9
Dlaczego Izrael jest ważny - rola Izraela
Wspólnota
Historia replikacji
Sesja 2
Model "Harfy i Czaszy"
Sesja 2
Sesja 3
Quanta est nobis via?
1 Jana 3:1-3
Sesja 2
Nadchodzące zwycięstwo (Za 1:1-2:4)
Sesja 2
Sesja 9: Uwielbienie
Niech mnie ucałuje…
Sesja 2
Sesja 4
Sesja 7
Żyj święcie
Studium Listu św. Jakuba cz. 6
Sesja 5
Rezygnacja z odwetu i obrony
Sesja 9
Sesja 1
Posłańcy Pana
Paradygmat posługi w czasach ostatecznych
Módl się codziennie
Uwielbienie otwierające konferencję
Uwielbienie prorocze
Sesja 6
Sesja 2
Sesja 5
Najważniejsze intencje modlitewne
Sesja 2
Modlitwy Apostolskie
Sesja 3
Sesja audio
Dom Modlitwy
Sesja 4
Sesja 15
Sesja 4
Sesja 3
Izajasz 52:13-53:12
Zaangażowanie ekumeniczne kościoła katolickiego
Dlaczego studiować tą Księgę? Kontekst historyczny
Sesja 4
Co mamy czynić?
Sesja 3
Sesja 3
Sesja 6: Marcin Widera
Sesja 1
Wstęp
Sesja 2
Pełnia i ostateczność objawienia Jezusa Chrystusa
Sesja 6
Wprowadzenie - Słowo Boga skierowane do nas
Sesja 3: Jeff Eggers
Sesja 2
Związek między pierwszym i drugim przykazaniem
Harfa i Czasza czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Sesja 5
Psalm 40:7-9
Sesja 4
Sesja 12
Sesja 8
Sesja 3
Sesja 8
Sesja 2
Sesja 6
Sesja 1
Ubodzy w duchu - fundamentalne Błogosławieństwo
Powołani, aby służyć, dawać, modlić się, pościć i błogosławić
Psalm 27:4-5, 8
Kochać Boga całym swym umysłem
Apokalipsa - rozdział 6
Z gorliwością prowadź innych
Regulamin sali modlitwy
Adhortacja
Łukasz 10:21-24
Apokalispa 8-11
Sesja 4
Psalm 2
Sesja 7
Sesja 4
Przegląd Kazania na Górze
Sesja 4: Marcin Widera
Sesja 6
Sesja 2
Nie możesz adorować kogoś, kogo nie znasz
Sesja 3
Sesja 5
Sesja 7
FMA i adopcja
Duch Święty posyła Kościół w misji
Sesja 2
Sesja 1
Historia Domu Modlitwy IHOPKC
Sesja 1
Izajasz 53:2, 4-5
Perspektywa nieba
1 Jana 1:5-7
Wyższość Jezusa
Uwielbienie i modlitwa wokół tronu Bożego
Sesja 5
Uwielbienie i wstawiennictwo
Interpretacja księgi - znane metody
Uwielbienie i wstawiennictwo
Sesja 4
Czyń dzieła sprawiedliwości
Sesja 7
Wstęp
Duch Święty objawia Jezusa
Sesja 6
2 Piotra 3:10-13
Służba dzieciom
Sesja 6
Sesja 4 - Poznań
Izajasz 43:10-13
Rozumienie Nieba
Sesja 5: Jeff Eggers
Przezwyciężanie Ducha Niemoralności
Perspektywa ziemska
Audio 3
Izajasz 61:1-2, 10-11
Rozesłanie
Sesja 1
Kochanie Boga z całej naszej duszy
Sesja 4
Sesja 3 i 4
Przynaglenie czasów
Sesja 3
Kultywowanie oleju intymności
Audio 1
Izajasz 42:1, 6
Przybliżenie tematyki oblubieńczej
Studium Listu św. Jakuba cz. 4
Sesja 2
Niezachwiany Fundament
Wcielony logos i duch święty w dziele zbawienia
Poznanie Jezusa
Dom Modlitwy
Sesja 2
Sesja 3
Nadzieja
Sesja 1
Podsumowanie
Sesja 4
Dawaj hojnie
Wprowadzenie
Uwielbienie i wstawiennictwo
Studium Listu św. Jakuba cz. 2
Mów odważnie
Sesja 5 - Rok 1241
Sesja 4
Miłosierdzie, czystość, czynienie pokoju, i prześladowania
Sesja 1
Wprowadzenie i perspektywa
Kryzys
Psalm 145:9-13
Życie czciciela
Sesja 3
Panel dyskusyjny
Izrael i Kościół
Duch Święty jako pamięć i pragnienie Boga
Sesja 1: Jeff Eggers
Sesja 5
Przelewanie niewinnej krwi
Sesja 2
Sesja 1
Pokora Boga
Dążąc do stylu życia Królestwa Bożego
Apokalispa 6-7
Sesja 5
Sesja 4
Sesja 6
Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa
Rezygnacja z odwetu i obrony
Sesja 4
Sesja 3
Sesja 7: Jeff Eggers
Harfa i Czasza - czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Kultywowanie oleju intymności
Wstawiennictwo za Izrael - cała treść
Studium Listu św. Jakuba cz. 3
Didache - cała treść
Sesja 8
Sesja 2
Owoce dialogu
Księga Daniela
Sesja 9
Świadectwo Jezusa
Sesja 6
Wprowadzenie
Niebo na Ziemi i Kapłaństwo Człowieka
Sesja 2: Dorota Wolska
Sesja 1
Sesja 1
Psalm 72:1-7
Sesja 4
Wstęp
Sesja 9
Pytania i odpowiedzi
Wolność dla jeńców
Definiowanie miłości całym sercem: cztery obszary
Psalm 45:2-9
Sesja 1
Izrael; Kościół i Królestwo
Sesja 6
Misericordiae Vultus - cała treść
Sesja 11
Sesja 3
Sesja 13
Pieśń nad Pieśniami 2:10-11
Sesja 1
Sesja 3
Dzieła sprawiedliwości
Sesja 4
Uwielbienie
Wstęp
Sesja 14
Ap 2:1,8,12,18
Chrzest w Duchu Świętym, ekumeniczna łaska w charyzmatycznej odnowie
Pytania i odpowiedz
Jak być lojalnym wobec Pana i swego dziedzictwa kościelnego: proroctwo i instytucja
Duch Święty
Zakończenie
Sesja 2
Przeznaczenie Izraela
Sesja 7
Sesja 6
Izajasz 25:6-9
Sesja 1
Apokalispa 12
Boży Plan
Uzdrowienie
Zagadnienie replikacji
Panel dyskusyjny
Sesja 1
Perspektywa
Służba
Sesja 5
Sesja 4
Dzień wspólny
Sesja 5
Sesja 3
Intymność
Sesja 3
Sesja 3
Sesja 10
Kontemplacja
Uzdrowienie
Apokalispa 13
Kochać Boga: pierwsze i największe przykazanie
7 Zobowiązań Posłańca
Tak jak w niebie tak i na ziemi
Dziedzictwo Świętych
Dokąd Duch prowadzi Kościół?
Praktykowanie Komunii z Jezusem
Poświęceni Panu 2019
Proroctwo - Świadectwo Jezusa
Poświęceni Panu 2018
Studium Zachariasza
Poświęceni Panu 2016
Chwalebny Adwent Chrystusa
List Barnaby
Trzy wezwania Ducha Świętego
Onething.po.Polsku 2009
Pierwsze przykazanie
Rozważania Słowa Bożego
Ut Unum Sint
Studium "Pieśni nad Pieśniami"
Powołani do jedności: Chwała Chrystusa
Współczesne formy niewolnictwa
Wstawiennictwo za Izrael
Powołani do świętości: Jak być człowiekiem wg Bożego Serca
Powołani do nadziei: Serce pełne adoracji
Powołani do chwały: Uwielbienie stylem życia
Onething.po.Polsku 2008
Prorocze uwielbienie
Studium Uwielbienia
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus
Serce Dawida
Powołani do chwały: Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo
Pięćdziesiątnica i paruzja
Omega - Oczekując Twego przyjścia w chwale
Rodziny Bogiem silne
Onething.po.Polsku 2007
Proroczy jak Jezus
Powołani do jedności: Różnorodność w pobożności
Jezus - moja nawiększa pasja
Pokolenie jednej rzeczy: Bóg powołuje nazyrejczyków
Dom Modlitwy - Vademekum
Misericordiae Vultus
Niespodzianki Ducha Świętego
Wy, którzy wyznajecie Pana nie milczcie
Chwała małych początków
Dominus Iesus
Cuda i znaki
Uwielbienie "Harfa i Czasza"
Modlitwa za miasta: Prorocze uwielbienie
Życie wspólne
Rodziny, które kochają Boga
Poświęceni Panu 2018
Życie czciciela
Kazanie na Górze
Didache
Wszystko uznaję za stratę
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi
Kompozytor: Grupa: Album: Inne: Słowa: Wideo:
Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj