Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj
A3 Alleluja - zakrólował wszechmocny nasz Bóg
Słowa Oryginał:   Akordy 
Alleluja! AllelujaE A E E A
Zakrólował wszechmocny nasz BógH A E
Alleluja! AllelujaE A E E A
Zakrólował wszechmocny nasz BógH A E
  
Alleluja! Święty, ŚwiętyE A A H E H
Jesteś Panem WszechmocnyH E H
Baranek godzien jest, Baranek godzien jestA f#
Jesteś Święty, ŚwiętyA E H E
Jesteś Panem WszechmocnyE A A H E H
Baranek godzien jest, Baranek godzien jestH E H
AmenA E
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle
Alleluja - zakrólował wszechmocny nasz Bóg
Będziesz siłą mą
Błogosławione jest imię Twe
Chwalcie dziś Pana wszystkie narody
Czuję Ciebie jak przepływasz
Dziękuj Mu bo nasz Pan dobry jest
Emanuel najwyższe Imię
Godzien jest nasz Pan
Hosanna na niebiosach
Ja wierzę że to Jezus
Jest potężna moc
Jezu Chryste świadku wierny aż na śmierć
Lepszy jeden dzień
Nadchodzi Pan w Swej mocy i chwale
Oczekuję Ciebie Panie
Pan wywyższony
Powstań wietrze północny
Roni
Słuchaj dźwięków nieba
Słuchaj Izraelu
Świętemu Bogu oddaj cześć
Ujrzałem Króla Chwały
Wszyscy spagnieni
Z nami Bóg On żyje w nas
Zaśpiewać chcę miłości pieśń
Ziemio raduj się Pana chwalPraktyczne sposoby wypełniania Pierwszego Przykazania
Smutek, Cichość i Duchowe Pragnienie
Interpretacja księgi - pomnażająca się wiedza
Modlitwy Adoracyjne
Posłańcy dnia Pana
Podsumowanie
Pytania, sugeste i propozycje
Sesja 1
Psalm 22:1-2, 7-9, 12-19
Sesja 5
Modlitwy za Izrael
Sesja 7
Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego
Sesja 2: Jeff Eggers (25.06)
Sesja 3
Dzień w samotności
Wprowadzenie w tematykę proroctwa
Homilia
Spowiedź i Wieczerza Pańska
Sesja 4
Sesja 4
Wzmocnienie życia wewnętrznego wstawiennika
Izajasz 49:1-7
List Barnaby - cała treść
Sesja 11
Sesja 7
Postawa na modlitwie
Sesja 12
Sesja 10
Duch Święty prowadzi Kościół
Sesja 6
Sesja 9
Sesja 13
Jak i dlaczego powinniśmy stanąć z Izraelem
Sesja 11: Jeff Eggers
Sesja 1
Apokalipsa 17
Sesja 6
Sesja 2
Sesja 7
Sesja 10
Uwielbienie kończące konferencję
Sesja 4
Sesja 1
Posługa Kapłańska
Kościół i religie w relacji do zbawienia
Jana 17:18-26
Sesja 3: Jeff Eggers (26.06)
Sesja 10
Sesja 7: Maciej Wolski
Sesja 7
Przeznaczenie ruchu modlitewnego
Miłość do Jezusa sercem wolnym od urazy
Sesja 3
Pieśń nad Pieśniami 1:2-4
Apokalipsa 21-22
Sesja 5
Sesja 1
Sesja 7
Co Duch robi dzisiaj
Sesja 3
Sesja 6
Izajasz 55:1-3
Sesja 4
Czasy ostateczne
Rola Izraela
Przezwyciężanie ducha złości
Sesja 1
Psalm 73:1, 23-25
Sesja 7
Sesja 5
Styl życia, dlaczego i po co prorokujemy
Jezus - Król narodów
Psalm 77
Sesja 12
Wprowadzenie
Studium Listu św. Jakuba cz. 1
Sesja 1
Sesja 11
Jedyność i jedność kościoła
Sesja 3
Sesja 2
Sesja 8
Sesja 1
Sesja 8
Sesja 2
Sesja 1
Praktyczne wskazówki o spotkaniach modlitewnych
Sesja 3
Studium Listu św. Jakuba cz. 5
Sesja 2
Uwielbienie Nieba
Sesja 2
Pość każdego tygodnia
Apokalipsa 13-15
Sesja 5
Kościół, królestwo boże i królestwo chrystusowe
Poznanie Jezusa: Przezwyciężanie pokus
Sesja 3
Sesja 6
Duch wywyższa Jezusa
Sesja 3
Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego
Sesja 1 i 2
Zaproszenie
Sesja 2
Apokalipsa 13-15
Sesja 5
Audio 2
Apokalipsa 20
Sesja 4: Dorota Wolska (26.06)
Definicja miłości całym sercem: cztery przestrzenie i cztery poziomy miłości
Sesja 2
Geneza powstania i autorstwo księgi
Duch Święty tworzy wspólnotę
Bądź pionierem
Sesja 7
Sesja 5
Sesja 8
Sesja 5: Jeff Eggers (27.06)
Sesja 1
Współczesne formy niewolnictwa - cała treść
Psalm 75:2-3, 9
Dlaczego Izrael jest ważny - rola Izraela
Wspólnota
Sesja 9: Marcin Widera
Historia replikacji
Sesja 2
Model "Harfy i Czaszy"
Sesja 2
Sesja 3
Quanta est nobis via?
1 Jana 3:1-3
Sesja 2
Nadchodzące zwycięstwo (Za 1:1-2:4)
Sesja 2
Sesja 6: Maciej Wolski
Niech mnie ucałuje…
Sesja 2
Sesja 4
Sesja 7
Żyj święcie
Studium Listu św. Jakuba cz. 6
Sesja 5
Rezygnacja z odwetu i obrony
Sesja 9
Sesja 1
Sesja 4: Grzegorz Kukier
Posłańcy Pana
Paradygmat posługi w czasach ostatecznych
Módl się codziennie
Sesja 9: Uwielbienie
Uwielbienie otwierające konferencję
Uwielbienie prorocze
Sesja 6
Sesja 2
Sesja 5
Najważniejsze intencje modlitewne
Sesja 2
Modlitwy Apostolskie
Sesja 3
Sesja audio
Dom Modlitwy
Sesja 4
Sesja 15
Sesja 4
Sesja 3
Izajasz 52:13-53:12
Zaangażowanie ekumeniczne kościoła katolickiego
Dlaczego studiować tą Księgę? Kontekst historyczny
Sesja 4
Co mamy czynić?
Sesja 3
Sesja 3
Sprawy organizacyjne
Sesja 1
Wstęp
Sesja 2
Pełnia i ostateczność objawienia Jezusa Chrystusa
Sesja 6
Wprowadzenie - Słowo Boga skierowane do nas
Sesja 2
Związek między pierwszym i drugim przykazaniem
Harfa i Czasza czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Sesja 5
Psalm 40:7-9
Sesja 4
Sesja 12
Sesja 8
Sesja 3
Sesja 8
Sesja 2
Sesja 6
Sesja 1
Ubodzy w duchu - fundamentalne Błogosławieństwo
Powołani, aby służyć, dawać, modlić się, pościć i błogosławić
Psalm 27:4-5, 8
Kochać Boga całym swym umysłem
Apokalipsa - rozdział 6
Z gorliwością prowadź innych
Apokalipsa 19
Regulamin sali modlitwy
Adhortacja
Sesja 10: Jeff Eggers
Łukasz 10:21-24
Apokalipsa 8-11
Sesja 4
Psalm 2
Sesja 7
Sesja 8: Marcin Widera (28.06)
Sesja 4
Przegląd Kazania na Górze
Sesja 6
Sesja 2
Nie możesz adorować kogoś, kogo nie znasz
Sesja 3
Sesja 5
Sesja 7
FMA i adopcja
Apokalipsa 16
Duch Święty posyła Kościół w misji
Sesja 2
Sesja 1
Historia Domu Modlitwy IHOPKC
Sesja 1
Izajasz 53:2, 4-5
Perspektywa nieba
1 Jana 1:5-7
Wyższość Jezusa
Uwielbienie i modlitwa wokół tronu Bożego
Sesja 5
Uwielbienie i wstawiennictwo
Interpretacja księgi - znane metody
Uwielbienie i wstawiennictwo
Sesja 4
Czyń dzieła sprawiedliwości
Sesja 7
Wstęp
Duch Święty objawia Jezusa
Sesja 6
2 Piotra 3:10-13
Służba dzieciom
Sesja 6
Sesja 4 - Poznań
Izajasz 43:10-13
Rozumienie Nieba
Rys historyczny, dokumenty i środowisko rozwoju proroctwa
Przezwyciężanie Ducha Niemoralności
Perspektywa ziemska
Audio 3
Izajasz 61:1-2, 10-11
Rozesłanie
Sesja 1
Sesja 5: Jeff Eggers
Kochanie Boga z całej naszej duszy
Sesja 4
Sesja 3 i 4
Przynaglenie czasów
Sesja 3
Kultywowanie oleju intymności
Sesja 8: Jeff Eggers
Audio 1
Izajasz 42:1, 6
Przybliżenie tematyki oblubieńczej
Studium Listu św. Jakuba cz. 4
Sesja 2
Sesja 2: Marcin Widera
Niezachwiany Fundament
Wcielony logos i duch święty w dziele zbawienia
Sesja 7: Jeff Eggers (28.06)
Poznanie Jezusa
Dom Modlitwy
Sesja 2
Sesja 3
Nadzieja
Sesja 1
Podsumowanie
Sesja 4
Dawaj hojnie
Wprowadzenie
Uwielbienie i wstawiennictwo
Studium Listu św. Jakuba cz. 2
Mów odważnie
Sesja 5 - Rok 1241
Sesja 4
Miłosierdzie, czystość, czynienie pokoju, i prześladowania
Sesja 1
Wprowadzenie i perspektywa
Kryzys
Psalm 145:9-13
Życie czciciela
Sesja 3
Panel dyskusyjny
Izrael i Kościół
Duch Święty jako pamięć i pragnienie Boga
Sesja 5
Przelewanie niewinnej krwi
Sesja 2
Sesja 1: Jeff Eggers (24.06)
Sesja 1
Pokora Boga
Dążąc do stylu życia Królestwa Bożego
Apokalipsa 6-7
Sesja 5
Sesja 4
Sesja 6
Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa
Rezygnacja z odwetu i obrony
Sesja 3: Marcin Widera
Sesja 10: Świadectwa
Sesja 4
Sesja 3
Harfa i Czasza - czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Kultywowanie oleju intymności
Apokalipsa 18
Wstawiennictwo za Izrael - cała treść
Studium Listu św. Jakuba cz. 3
Didache - cała treść
Sesja 8
Sesja 2
Owoce dialogu
Księga Daniela
Sesja 9
Świadectwo Jezusa
Sesja 6
Wprowadzenie
Niebo na Ziemi i Kapłaństwo Człowieka
Sesja 1
Sesja 1
Psalm 72:1-7
Sesja 4
Wstęp
Sesja 9
Pytania i odpowiedzi
Wolność dla jeńców
Definiowanie miłości całym sercem: cztery obszary
Psalm 45:2-9
Sesja 1
Izrael; Kościół i Królestwo
Sesja 6
Misericordiae Vultus - cała treść
Sesja 11
Sesja 3
Sesja 13
Pieśń nad Pieśniami 2:10-11
Sesja 1
Sesja 3
Dzieła sprawiedliwości
Sesja 4
Uwielbienie
Wstęp
Sesja 14
Ap 2:1,8,12,18
Chrzest w Duchu Świętym, ekumeniczna łaska w charyzmatycznej odnowie
Pytania i odpowiedz
Jak być lojalnym wobec Pana i swego dziedzictwa kościelnego: proroctwo i instytucja
Duch Święty
Zakończenie
Sesja 2
Przeznaczenie Izraela
Sesja 7
Sesja 6
Izajasz 25:6-9
Sesja 1: Jeff Eggers
Sesja 1
Apokalipsa 12
Boży Plan
Uzdrowienie
Zagadnienie replikacji
Panel dyskusyjny
Sesja 1
Apokalipsa 19-20
Perspektywa
Służba
Sesja 5
Sesja 4
Dzień wspólny
Sesja 5
Sesja 3
Intymność
Sesja 3
Sesja 3
Sesja 10
Kontemplacja
Uzdrowienie
Sesja 6: Marcin Widera (27.06)
Apokalipsa 13
Kochać Boga: pierwsze i największe przykazanie
7 Zobowiązań Posłańca
Tak jak w niebie tak i na ziemi
Dziedzictwo Świętych
Dokąd Duch prowadzi Kościół?
Praktykowanie Komunii z Jezusem
Poświęceni Panu 2019
Proroctwo - Świadectwo Jezusa
Poświęceni Panu 2018
Studium Zachariasza
Poświęceni Panu 2016
Chwalebny Adwent Chrystusa
List Barnaby
Trzy wezwania Ducha Świętego
Onething.po.Polsku 2009
Pierwsze przykazanie
Rozważania Słowa Bożego
Ut Unum Sint
Studium "Pieśni nad Pieśniami"
Powołani do jedności: Chwała Chrystusa
Szkoła prorokowania 2021/2022
Współczesne formy niewolnictwa
Wstawiennictwo za Izrael
Powołani do świętości: Jak być człowiekiem wg Bożego Serca
Powołani do nadziei: Serce pełne adoracji
Powołani do chwały: Uwielbienie stylem życia
Onething.po.Polsku 2008
Prorocze uwielbienie
Studium Uwielbienia
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus
Serce Dawida
Powołani do chwały: Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo
Pięćdziesiątnica i paruzja
Omega - Oczekując Twego przyjścia w chwale
Rodziny Bogiem silne
Onething.po.Polsku 2007
Proroczy jak Jezus
Powołani do jedności: Różnorodność w pobożności
Jezus - moja nawiększa pasja
Pokolenie jednej rzeczy: Bóg powołuje nazyrejczyków
Dom Modlitwy - Vademekum
Misericordiae Vultus
Niespodzianki Ducha Świętego
Wy, którzy wyznajecie Pana nie milczcie
Chwała małych początków
Dominus Iesus
Cuda i znaki
Uwielbienie "Harfa i Czasza"
Modlitwa za miasta: Prorocze uwielbienie
Życie wspólne
Rodziny, które kochają Boga
Życie czciciela
Kazanie na Górze
Didache
Wszystko uznaję za stratę
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi
Kompozytor: Grupa: Album: Inne: Słowa: Wideo:
Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj