PLNIn stock
Konto

Fundacja 24/7
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław

Dopisek:
Konferencja "Rodziny, które kochają Boga"

MIEJSCE
Hotel Novotel
ul. Wyścigowa 35
Wrocław

CZAS
28-30 stycznia 2011

KOSZT KONFERENCJI
Zapis i wpłata do 15.12.2010:

-

40,00 PLN osoba dorosła,

-

60,00 PLN jeden rodzic z dziećmi w wieku 6-12

-

99,00 PLN dwoje rodziców z dziećmi w wieku 6-12

Zapis i wpłata po 15.12.2010:

-

45,00 PLN osoba dorosła,

-

70,00 PLN jeden rodzic z dziećmi w wieku 6-12

-

110,00 PLN dwoje rodziców z dziećmi w wieku 6-12

Zapis i wpłata na recepcji:

-

50,00 PLN osoba dorosła,

-

80,00 PLN jeden rodzic z dziećmi w wieku 6-12

-

120,00 PLN dwoje rodziców z dziećmi w wieku 6-12

ilość miejsc ograniczona

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Konferencja Wrocław".

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

TANIE NOCLEGI (od 35/noc)
Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w załatwianiu bazy noclegowej dla jej uczestników, ale wychodząc naprzeciw potrzebom osób, którzy będą zmuszeni z nich skorzystać, podajemy listę tanich hoteli we Wrocławiu:
  • Dostępnych jest także kilka pokoi w hotelu Etap na terenie konferencyjnym. Cena za pokój: 109,00 PLN na hasło Fundacja 24/7. Tel: 71 3608991.PROFIL KONFERENCJI
Konferencja ma na celu zgromadzenie i wyposażenie liderów wspólnot i kościołów oraz rodziców. Przeznaczona jest również dla wszystkich tych, którzy pragną zobaczyć dzieci oraz całe rodziny umocnione, zmobilizowane i odpowiednio przygotowane do tego, aby żyć w sposób całkowicie poświęcony Bogu.

Chcielibyśmy zaproponować specjalne narzędzia dydaktyczne i metody, które spowodują duchowy wzrost następnego pokolenia. Naszym pragnieniem jest wyszkolenie dzieci w dziedzinie uwielbienia, uwolnienie ich w posłudze w Duchu Świętym oraz zmobilizowanie wszystkich, którzy pracują z dziećmi, jak również wzmocnienie całego młodego pokolenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich na konferencję, która jak wierzymy, przyniesie odświeżenie i wzmocnienie, jak również wyposaży dzieci oraz wszystkich zaangażowanych w pracę z nimi, gotowych na przyjęcie wszystkiego tego, co Pan będzie mówił i robił w tym czasie.

NAUCZANIE
Konferencja przeznaczona jest dla:
  • Rodziców - specjalne wykłady i warsztaty na temat wychowania dzieci w bojaźni Bożej;
  • Liderów pracujących z dziećmi - specjalne wykłady i warsztaty mające na celu wzbudzenia następnego pokolenia gorącego dla Pana;
  • Dzieci w wieku 6-12 lat - specjalne zajęcia, wykłady i modlitwy mające wzbudzić w nich głód Boga i pasję dla Jezusa;
Dla dzieci w wieku 3-5 prowadzone będą dodatkowe zajęcia.
Zajęcia będą odpłatne i ich cena to 10,00 PLN/rodzinę.


PROGRAM
Piątek18:00-21:00
17:00-18:00Rejestracja
18:00-20:00Powitanie i Sesja 1

Niedziela8:00-14:00
08:00-10:00Sesja prorocza*
09:30-11:30Sesja 6
11:30-12:00Przerwa
12:00-13:30Sesja 7
Sobota9:00-21:00
09:00-09:30Rejestracja
09:30-11:30Sesja 2
11:30-12:00Przerwa
12:00-13:30Sesja 3
13:30-16:00Przerwa obiadowa
16:00-18:00Sesja 4
18:00-19:00Przerwa
19:00-21:00Sesja 5NAUCZYCIELE

Lenny i Tracy LaGuardia - od ponad dwóch dekad służą poprzez wyposażanie, umacnianie i mobilizowanie młodych ludzi, rodziców oraz liderów do posługi wśród dzieci oraz ich prowadzenia. Lenny jako mówca i nauczyciel zapraszany przez liczne organizacje i kościoły przekazuje z niezwykłą pasją kluczowe strategie mające na celu doprowadzenie dzieci oraz młodych ludzi do osiągnięcia pełni w Chrystusie i chodzenia w mocy Ducha Świętego. Jest członkiem ścisłego grona przywódczego IHOP KC i dyrektorem Posługi Wyposażania Dzieci i Młodzieży (Children's Equipping Center - CEC).


Wstecz

Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle