Góra modlitwy: "Ora Et Labora"
Kochani,

Od nowego roku kontynuujemy nowy cykl naszych Gór Modlitwy pod tytułem "Ora et Labora" (módl się i pracuj).
Ta dewiza Benedykta z Nursji z 529 roku pokazuje nam wagę tych dwóch elementów składowych naszego życia.
Lecz istotne jest zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy tymi dziedzinami naszego życia - a o to bardzo trudno w dzisiejszych czasach, kiedy nacisk kładzie się na wzrost gospodarczy, wydajność i konkurencyjność.

Dlatego chcemy mówić na temat tej równowagi i modlić się o to:
  1. aby Bóg nawiedził miejsca pracy i ludzi, którzy w nich pracują
  2. aby Bóg dał wierzącym odwagę świadczenia o Nim w miejscach pracy
  3. aby wzbudził ludzi jak biblijny Józef, który z całą roztropności zarządzał powierzonym mu majątkiem
  4. aby wzbudził ludzi jak biblijny Dawid, który swoje bogactwo przeznaczył na budowanie miejsca Bożej Obecności
  5. aby wzbudził ludzi jak biblijny Daniel, który nigdy nie zaniedbał swojej modlitwy mimo zajmowanego stanowiska

O górze modlitwy…
W swojej Ewangelii Łukasz wspomniał o modlitwie, jako celu wejścia na górę: "Jezus wyszedł na górę, aby się modlić" - i w jej kontekście relacjonuje wydarzenie, którego świadkami są trzej uczniowie: "Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe." (Łk 9:28-35).
Przemienienie jest wydarzeniem modlitwy; widzialne staje się to, co dokonuje się w rozmowie Jezusa z Ojcem: wewnętrzne przenikanie Jego bytu przez Boga, które staje się czystym światłem. (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu)

Ale góra ma jeszcze inny wymiar, na który chcemy także zwrócić uwagę: jest to miejsce radosnego przeżywania Jego Obecności na modlitwie, bo Jego Dom ma być Domem Modlitwy dla wszystkich narodów. (Iz 56:6-7)

Zapraszamy więc na Górę Modlitwy - miejsce, w którym możesz doznać osobistej przemiany przez przebywanie w Jego Obecności, radować się Jego chwałą, śpiewając i słuchając Jego Słowa i wołając do Niego za innych.

Jak się możesz dołączyć?
  • Każdy może się włączyć w modlitwę - jest to proste i wymaga jedynie znajomości Słowa Bożego
  • Jeżeli jesteś muzykiem, przynieś swój instrument a włączymy Cię w zespół
  • Jeżeli umiesz śpiewać, przyjdź - włączymy Cię do zespołu śpiewaków
  • Jeżeli chcesz się tylko modlić wstawienniczo, przyjdź i wypowiedz swoją modlitwę aby inni mogli Cię w niej poprzeć i powiedzieć swoje Amen
  • Jeżeli chcesz tylko posiedzieć i posłuchać - i dla Ciebie jest miejsce

Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle