Posługa prorocza on-line

«Proroctwa nie lekceważcie» (1 Tes 5:20)

Od 2008 roku posługujemy modlitwą i proroctwem tak często, jak to tylko możliwe.
Teraz, z powodu sytuacji na świecie, możemy i chcemy to robić także on-line!

Do dziś, z posługi tej skorzystało już ponad tysiąc osób i wiele z nich zostało zbudowanych, pocieszonych i zachęconych - a o to w tej posłudze przecież chodzi, zgodnie z wytyczną św. Pawła:
Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze (1 Kor 14:3)


W naszej posłudze, staramy się trzymać wytycznych, które Pismo Święte nam daje, przy korzystaniu z tego daru Ducha Świętego.

Założenia i informacje dla osób korzystających z posługi proroczej:
  1. Wierząc, że Duch Jezusa, to duch proroczy (Ap 19:10), Zespoły Prorocze zbierają się, aby nasłuchiwać głosu Pana. Jeśli coś odbiorą, będą się tym dzielić;
  2. Zgodnie z zaleceniem św. Pawła (1 Kor 14:3) osoby prorokujące będą poprzez swoją posługę budować i zachęcać. Nie będą udzielać proroctw kierunkowych (zmiana pracy, plany małżeńskie, przeprowadzki itd.), ani słów krytycznych, czy też negatywnych;
  3. Zdajemy sobie sprawę z tego, że "prorokujemy po części" (1 Kor 13:9), tak więc słowo prorocze jest tylko fragmentem tego, co Bóg Ci przekazuje;
  4. Proroctwa wymagają rozsądzenia i wewnętrznego świadectwa potwierdzającego u osoby, która je otrzymuje - najwyższym jednak autorytetem do rozsadzania i badania zgodności proroczego objawienia jest natchnione Pismo Święte;
  5. Prosimy, aby osoby, które chciałyby skorzystać z posługi, przychodziły na spotkanie wcześniej, najlepiej już na sesję poprzedzającą posługę, tak aby mogły przebywać w obecności Bożej;
  6. Zespół Proroczy może podczas jednej sesji posługi prorokować do 2-3 osób jednocześnie;
  7. Proroctwa będą nagrywane przez Zespoły Prorocze, ale mogą je nagrywać również osoby korzystające z posługi.

Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle