Oaza w mieście - Dni otwarte w Domu Modlitwy
Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Domu Modlitwy Wrocław 24/7, podczas których chcemy dzielić się tym, co stanowi podstawy naszej działalności - "by wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia..." (Rz 1:11).

I tak w poszczególne dni do końca września 2020 można dołączyć do następujących warsztatów:
Poniedziałki 16:00-18:00 Jak w niebie tak i na ziem (Mt 6:10)
Warsztaty uwielbienia Słowem Bożym (Harfa i Czasza)
Wtorki 16:00-18:00 Nad Prawem Pana rozmyślać dniem i nocą (Ps 1:2)
Jak medytować Słowo Boże
Środy 16:00-18:00 Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza - idźcie (Jr 6:16)
Zadawanie Bogu pytań i słuchanie odpowiedzi
Środy 18:00-20:00 Jak w niebie tak i na ziem (Mt 6:10)
Warsztaty uwielbienia Słowem Bożym (Harfa i Czasza)
Czwartki 16:00-18:00 Jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali (1 Kor 14:5)
Jak rozpocząć posługę proroczą
Piątki 18:00-20:00 Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania (2 Tm 3:16)
Rozważanie Słowa Bożego (z wyjątkiem piątku 11.09.2020)

Niepotrzebna jest rejestracja - wystarczy przyjść!

Serdecznie zapraszamy
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle