PLNIn stock
Miejsce
Sala Wrocław 24/7
  1. Piersze spotkanie: Kanonia 11
  2. Następne spotkania: platforma Zoom
  3. Ostatnie spotkanie: Kanonia 11

 
Termin
Data: 25.09.2021
Czas: 10:00 - 18:00
Opłaty
DoOpłata
01.10.2021700,00 PLN


Ilość miejsc: 74

Opłatę należy uiścić drogą elektroniczną za pomocą przycisku Płatność znajdującego się na formularzu rejestracyjnym.

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi!
Rejestracja
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku 'Rejestracja'.

Jeżeli chcesz zrezygnować z udziału w wydarzeniu, wybierz przycisk 'Rejestracja', podaj swój adres mailowy użyty podczas rejestracji i w kolejnym kroku wybierz przycisk Tak.

Rejestracja zakończy się w dniu: 30.09.2021
Szkoła prorokowania - Szkoła
Prorokiem jest ten, kto otwiera Kościołowi nowe drogi i kto umie czytać znaki czasu,
kto podejmuje działanie lub tworzy obiecujące instytucje,
przerastające dotychczasowe pojmowanie spraw i dawne struktury
(Yves Congar)

Prawdziwy prorok to ten, który widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (Ekumeniusz VI w.)

Święty Paweł w liście do Koryntian dzieli się z nami swoim pragnieniem: "chciałbym abyście wszyscy prorokowali" (1 Kor 14:5)


Potrzebujemy dzisiaj spośród wielu głosów, odnaleźć i usłyszeć głos Bożego Ducha, który w darze proroczym nie tylko odsłania przyszłość, ale przede wszystkim objawia serce naszego Boga.
Boga, który chce rozmawiać ze swoim ludem, czyniąc go Swoimi ustami dla zgubionego świata.

Jeżeli odczuwasz pragnienie, aby i tak jak Samuel powiedzieć „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3:10), to dołącz do naszej szkoły.

Świat i Kościół potrzebuje dziś osób, które słyszą i widzą, co mówi i czyni Bóg i ogłoszą to światu i uczynią tu, co widzą tam - w niebie.
Bo "dzisiaj potrzebujemy proroctwa, prawdziwego proroctwa. Niczemu nie służy cudowne widowisko, ale życie, które ukazuje cud Bożej miłości" (Franciszek na Twitterze w dniu 31.08.2021)


Poruszane zagadnienia:
  1. Istota prorokowania i proroctwa, ich cele i funkcje określone w Piśmie Świętym
  2. Praktyczne wskazówki dotyczące praktykowania daru proroctwa
  3. Osobiste świadectwo osób z wieloletnim doświadczeniem posługi proroczej w Domu Modlitwy
  4. Praktyczne ćwiczenia w małych grupach
  5. Waga charakteru osoby prorokującej
  6. Współczesne przykłady posługi proroczej
  7. Jak posługa prorocza zmienia nasze osobiste życie

Wszystko to w atmosferze sprzyjającej podejmowaniu ryzyka!Do rozwoju „ducha proroctwa” w Kościele potrzebne jest środowisko, czyli przestrzeń, klimat sprzyjający powstawaniu szkół proroków w Kościele i poszczególnych wspólnotach kościelnych. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi wsłuchiwać się w głos Boga i jednocześnie są dobrymi obserwatorami wielu scen rozgrywających się na arenie współczesnego świata. Muszą być wolni od „niezdrowej” rywalizacji o cechach światowych, od pragnienia zrobienia kariery w Kościele. Potrzebne jest więc środowisko, które daje poczucie bezpieczeństwa i stwarza dla proroków atmosferę otwartości oraz przyjaźni. (ks. Robert Muszyński, Duchowość w Polsce nr 16, 2014)

UWAGA!
Pierwsze i ostatnie spotkanie odbędą się w naszej sali na ul. Kanoniej 11 we Wrocławiu.
Pozostałe - na platformie Zoom!
Osoby prowadzące
Natalia Winkler i Ada Wałowska
Misjonarki, wstawienniczki w Domu Modlitwy Wrocław 24/7.
Dominika i Robert Wieczorek
Wstawiennicy i członkowie zespołu proroczego Domu Modlitwy Wrocław 24/7.
Urszula i Mariusz Grządziel
Wstawiennicy i członkowie zespołu proroczego Domu Modlitwy Wrocław 24/7.
Ewa i Marcin Widera
Liderzy Domu Modlitwy Wrocław 24/7.
Ania Buczkowska
Nasz gość specjalny z Gliwic.
Wiesia Kłosińska i Monika Kossk
Wstawienniczki i członkowie zespołu Wrocław 24/7.
Rejestracja została zamknięta z powodu braku miejsc!
Organizatorzy
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle